За фирмата
Продукти
Кадис-анализатор
CadIS
Regis
WinUcad
Human

Основен модул

Клиенти

Downloads

Контрол

Въпроси и отговори

Заглавна страница

ДИСТРИБУТИРАНИ  ПРОДУКТИ

ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПРОДУКТИ

РАБОТА В ЕКИП

 • Те ни предлагат работа в мрежа, като във всеки един момент е възможно едновременно създаване на няколко независими бази от данни.

 • Те предоставят многопотребителска работа с базите от данни.

СЪВМЕСТИМОСТ

 • Те са обектно-ориентирани и работят в среда на Microsoft Windows.

 • Поддържат всички утвърдени формати, приети в нормативната ни уредба.

 • Притежават възможност за прехвърляне на избрани данни в други приложения на Windows за допълнителна обработка /напр. Notepad, WinWord, Excel, Access и др./. Приложението се избира от потребителя, в зависимост от неговите предпочитания.

 • Поддържат вход на файлове с растени изображения от следните формати: TIFF, BMP, CRD и изход в BMP, CRD.

 • Поддържат вход и изход в световно наложили се формати за прехвърляне на векторни данни : DXF /AutoCad/ и MIF /MapInfo/.

НАДЕЖДНОСТ

 • Притежават възможност за архивиране на данните.

 • Притежават система за възстановяване на аварийно приключили сесии.

 • Притежават собствени средства за обработка на графиката и текста при печат на принтер. Поддържат изход на печат на широко форматни принтери /А0/.
СИГУРНОСТ
 • Притежават система за контрол на входа от неоторизиран достъп, чрез система от имена и пароли.
ЛЕКОТА ПРИ РАБОТА
 • Те ни предлагат интуитивен графичен интерфейс и работят изцяло на български език.

 • Притежават хипертекст help на български език.

 • Притежават множество методи за намиране на търсения обект.

 • Поддържат система от индексни файлове, която позволява бърз достъп до търсения обект.
РАЗШИРЯЕМОСТ
 • Те имат 16 и 32 битови модули.

 • Те притежават вътрешен формат за обмен на данни, който запазва свързаността на съставните обекти.

 • Разширяеми са с функции и модули по задание на потребителя.
Начало
ЗА  ПРОДУКТИТЕ
За всеки закупен продукт фирмата предоставя следните допълнителни услуги

1) Първоначална инсталация - при желание от страна на клиента.

2) Гаранционен сервиз за срок от 12 месеца.

3) Обучение за работа със системата.

4) Консултации в процеса на експлоатация.

5) Документация на български език.

6) Разработка на допълнителни модули по заявка.

7) Прехвърляне на информация от други системи.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ
1) За еднопотребителски режим на работа

Pentium II/450 MHz, 128 MB RAM
20 GB HDD
видео карта с поне 8 MB RAM монитор 15' или 17'
Мишка
Принтер или плотер А3

2) За многопотребителски режим на работа

2.1) Сървер
Pentium II/450 MHz, 256 MB RAM
30 GB HDD
видео карта с поне 8 MB RAM монитор 15' или 17' графична карта с най-малко 8 MB RAM и монитор 15' или 17';Мишка;
Мрежова карта 10/100
Принтер или плотер А3

2.2) Работни станции
Pentium II/450 MHz, 128 MB RAM
20 GB HDD
видео карта с поне 8 MB RAM монитор 15' или 17' Мишка
Мрежова карта 10/100
Принтер или плотер А3 - в зависимост от нуждите