За фирмата
Продукти

Основен модул

Клиенти
Downloads

Контрол

Въпроси и отговори
Заглавна страница

НОВОСТИ

Новости във версия 6.1.4

 • Коригирана е грешка при визуализацията на точките от геодезическата основа.

Новости във версия 6.1.2

 • Коригирана е грешка при идентификация на контролните точки.

Новости във версия 6.1.1

 • Разрешен е печатът на списъка с грешките.

Новости във версия 6.1.0

 • Добавен е тест на CAD версии 4.01 и 4.02, включващи координатна система 2005 и слой "Черноморско крайбрежие".
 • Премахнато е ограничението за размера на файловете.
 • Значително е подобрена скоростта на четене на CAD файлове и на тестването на данните.

Новости във версия 04

 • Променена е номенклатура за вид територия според наредба 3
 • Променена е номенклатура за начин на тряйно ползване според наредба 3 (кодове 1150 и 2500)
 • Добавен е тип на линия 7 (тип 28 според наредба 3) - линия за сграда, на която наземния етаж не е обграден със стени

Новости във версия 03

 • Приема се отрицателен номер на етаж
 • Приемат се повече от 100 самостоятелни обекта на един етаж
 • Променен е издавания протокол като е добавен баланс на територията