За фирмата
Продукти
Основен модул
Клиенти

Downloads

Контрол

Въпроси и отговори

Ленд Дейта Център

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА "ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР"

Ленд Дейта Център по поръчка на Агенцията по кадастъра разработи тестваща програма (Версия 6.1.4 от 29.08.2019 промени в теста) за цифрови модели на кадастрална карта и кадастрални регистри в CAD4 формат. Този формат е въведен със заповед на Директора на АК и е в сила от 01.06.2004 г. Можете да изтеглите и ръководство за инсталация.

Ленд Дейта Център - по силата на договор с Агенцията по кадастъра извършва консултантски и контролиращи функции по обединяването на цифровите модели на земеделските земи и горския фонд за фирмите, сключили договори с Агенцията по кадастъра по проект на Световна банка C-11 за доставка на обединени цифрови модели на земеделски земи и горски фонд.

Ленд Дейта Център - специализира в цялостно изграждане на информационни системи и технологии на работа.

Ленд Дейта Център - екип от опитни програмисти и геодезисти създават приложения, които улесняват работите по поддръжката на кадастралните планове, земеделските земи и горския фонд.

Ленд Дейта Център - екип от опитни програмисти и дизайнери изграждат Интернет страници, базирани на големи по обем бази от данни и обработка на графична информация в реално време.

Ленд Дейта Център - екип от опитни програмисти експресно надграждат съществуващите информационни системи със средства, необходими на клиентите.

Това сме ние. Заповядайте!
Работата с Вас ще е удоволствие за нас.

Начало
НОВИНИ

1. След публикуването на CAD формата версия 4.02, Агенцията по геодезия, картография и кадастър ни възложи актуализация на Тестващата програма (Версия 6.1.4 от 29.08.2019 със следните промени в теста) за цифрови модели на кадастрална карта и кадастрални регистри.

2. Предлагаме на нашите клиенти нашият най-нов продукт CadIS v.7. Всичко за него вижте на страницата CadIS.bg.

3. Кадастрална карта на гр.Пловдив

4. Тестваща програма (Версия 6.1.4 от 29.08.2019 промени в теста) за цифрови модели на кадастрална карта и кадастрални регистри в CAD4 формат.

5. По поръчка на МРРБ – Агенция по кадастъра разработихме Тестваща програма (Версия 6.1.4 от 29.08.2019 промени в теста) за цифрови модели на кадастрална карта и кадастрални регистри в CAD4 формат.

6. По поръчка на МРРБ – Агенция по кадастъра разработихме Тестваща програма за обединени цифрови модели в ZEM формат.

7. Предлагаме модул за 3D визуализиране на кадастрални бази от данни.

8. Предлагаме модул за вграждане в Интернет страници, който дава достъп до реално съществуваща кадастрална база от данни.

9. Имаме удоволствието да ви предложим демо версии на: CadIS, Regis, WinUcad, Human, разработени за работа под Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows ME, Windows '98.

РАЗРАБОТЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

1.Технология за изравняване на сканирани изображения, базирана на билинейна трансформация, която позволява произволен четириъгълник да се трансформира в квадрат.

2.Технология за комплексно търсене на необходим обект, използвайки специализирани методи и филтри.