За фирмата
Продукти

Основен модул

Клиенти

Downloads

Контрол

Въпроси и отговори

Заглавна страница

ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР - ООД

Ленд Дейта Център е създадена през 2001 г., като компания обединяваща елитни фирми в областта на информационните технологии и геодезията. Предмет на дейност е разработка на софтуерни продукти, системна интеграция, цялостно изграждане на информационни системи, създаване, поддържане на бази от данни за обслужване на градски, земеделски и горски кадастър. Това позволява на Ленд Дейта Център да се установи на българския пазар като фирма, която създава, внедрява и поддържа съвременни информационни системи, базирани на най-новите информационни технологии.

ЗА  КОНТАКТИ

адрес: гр. София, 1505, п.к. 9 тел. (+359 2) 944 82 94;
GSM (+359 88) 857 01 17;
e-mail : bbalchev@ldc-bg.com

адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон", No. 339Б, ет.3
тел. (+359 2) 928 22 81
факс 920 04 69
e-mail : office@ldc-bg.com

ДИСТРИБУТИРАНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
1) CadIS
2) RegIS V.2.1
3) WinUcad
4) Информационна система за пазар на земята : Разработена по поръчка на Министерство на земеделието.
5) Regis V.1.5
6) Ucad V.5.5
7) Добрич '96
8) Human